metalowe szafki szkolne i przedszkolne

Art. nr 24101

PLASTYKA  1  -  14 filmów po 10-26 min. 

(Architektura sztuką - budowania, Co to jest grafika, Rozmowa o malarstwie, Rzeźba, Ślady na skałach, Gotyk - architektura, Gotyk - malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne,  Impresjonizm,  O przestrzeni w  malarstwie,  Stanisław Wyspiański,  Światło  i  cień  w malarstwie,  Barwy  w  malarstwie, Koloryzm polski,  Linia)  

Art. nr 24102

PLASTYKA 2 - 9 filmów po 9-24 min. 

(Sztuka starożytnego Egiptu, Sztuka starożytnej Grecji, Sztuka starożytnego Rzymu, Gdańska sztuka kuźnicza, Polskie malarstwo historyczne, Marcelo Baciarelli - malarz ostatniego króla, Olga Boznańska, Secesja, St. Wyspiański)

Art. nr 24103

 

PLASTYKA  3  - 7 filmów po l0-20 min. 

(Plakaty, Formizm, Jacek Mierzejewski   , Eugeniusz Eibish, Ten kolor jedno ma imię, Nieoficjalni, Sztuka Afryki, Chimera na polnej drodze)

Art. nr 24104

 

PLASTYKA 4 

Polskie malarstwo rodzajowe      - 16'20"

Architektura renesansu w Polsce - 16'30"

Geneza rozwoju bazyliki             -  17'30"  

Art. nr 24105

 

PLASTYKA 5

Magia Jerzego Nowosielskiego - 20'

Ślad (Alina Szaposznikow i jej rzeźby) – 13’

Hamadria (Stanisław Ignacy Witkiewicz) – 20’  

Art. nr 24106

 

PLASTYKA 6 

Bykowi chwała (Franciszek Starowieyski) – 14’

Idę ku moim narodzinom ( Film o Jonaszu Sternie) – 21’

Sen (Zdzisław Beksiński) – 9’

Przenikanie z ważką (K. Krzyżanowski, J. Malczewski, J. Mehoffer, W. Weiss)– 14’  

Art. nr 24107

 

PLASTYKA 7

Pamiętnik Wieku (Feliks Topolski) – 17’

Ocalić ocalałe (rodzina Mehofferów) – 15’

Wycieczka na Parnas (Marek Żuławski) – 23’  

Art. nr 24108

 

PLASTYKA 8 

Artura Grottgera opowieść o Powstaniu Styczniowym – 12’

Cyrk  (Bronisław Linke) - 9’

Manggha (Feliks Jasieński) – 18’

Witkacy – 19'

Art. nr 24109

 

PLASTYKA 9 

Polska Nike (Edward Dwurnik) – 12’

Dokumentacja (Henryk Stażewski) – 22’

Manekiny Tadeusza Kantora  - 25’  

Art. nr 24110

 

PLASTYKA 10 

Żywa galeria (Artyści  prezentują siebie przez film – każdy przez 1,5 min) – 26’

Pasjans Mariana Koniecznego – 17’

Strumiłło – 17’  

Art. nr 24111

PLASTYKA 11 

Władysław Starewicz – 25’

Lalki Władysława Starewicza – 16’

ABC malarstwa – 18’

Art. nr 24112

PLASTYKA 12

Trzy pędzle (Leonardo da Vinci, Rembrandt, Van Gogh) – 7’

Helioplastyka – 11’

O sztukach plastycznych – 10’

Artysta (Sylwetkę artysty przybliżają: poeta –Julian Przyboś, kompozytor – Wojciech Kilar, tancerz – Stanisław Szymański oraz artyści malarze – Jerzy Mierzejewski, Jerzy Tchurzewski i Jan Tarasin) – 30’

Art. nr 24113

PLASTYKA 13

O formie w malarstwie – 17’

Znaki – 13’

Temat i fabuła – 15’  

Art. nr 24114

PLASTYKA 14

Wojciech Gerson – 14’

Pasje Jana Matejki – 13’

Aleksander Gierymski – W ALTANIE – 13’

Kossakowskie echa – 16’  

Art. nr 24115

PLASTYKA 15 

Iluzja w sztuce – 19’

Deformacje, czyli twórcze przekształcenie – 13’

Warszawa w malarstwie Canaletta – 13’

Józef Chełmoński – 11’  

Art. nr 24116

PLASTYKA 16

Konrad Krzyżanowski – 16’

Z mediomagnetycznego atelier Tytusa Czyżewskiego – 16’

Interpretacje (Tadeusz Brzozowski, Jerzy Nowosielski, Ludwik Maciąg) – 15’

Fantasmagoria Witolda Wojtkiewicza – 13’    

Art. nr 24117

PLASTYKA 17

Wielkość rzeczywistości Leona Chwistka – 15’

Śladami Tadeusza Makowskiego – 25’

Fotoplastykon (Zdzisław Beksiński) – 14

Art. nr 24118

POEZJA KAMIENNYCH KSZTAŁTÓW - 14 min

Kryształy i kamienie ozdobne ze zbiorów Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Naczynia z kamieni ozdobnych wykonane przez znanego artystę z Norymbergi Horsta BŰHLA.