metalowe szafki szkolne i przedszkolne

Art. nr 30301

 

   Świadectwo szkolne  MENiS-I/1/2

Dla uczniów klasy I-III szkoły podstawowej dla młodzieży, w tym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.   A4-2 str.

Art. nr 30302

 

   Świadectwo szkolne   MENiS-I/3/2

Dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży   A4-2 str.

Art. nr 30303

 

   Świadectwo szkolne   MENiS-I/3-w/2

Dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży z wyróżnieniem   A4-2 str.

Art. nr 30304

 

   Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej   MENiS-I/9/2

Dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży   A4-2 str.

Art. nr 30305

 

   Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej   MENiS-I/9-w/2

Dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży z wyróżnieniem   A4-2 str.

Art. nr 30306

 

   Świadectwo szkolne promocyjne gimnazjum  MENiS-I/17/2

Dla uczniów klas I i II gimnazjum dla dzieci i młodzieży   A4 -2 str.

Art. nr 30307

 

   Świadectwo szkolne promocyjne gimnazjum  MENiS-I/17-w/2

Dla uczniów klas I i II gimnazjum dla dzieci i młodzieży  z wyróżnieniem  A4 -2 str.

Art. nr 30308

 

   Świadectwo szkolne promocyjne gimnazjum  MENiS-I/18/2

Dla uczniów klas I i II oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w gimnazjum dla dzieci i młodzieży A4-2 str.

Art. nr 30309

 

   Świadectwo ukończenia gimnazjum MENiS-I/23/2

Dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży A4-2 str.

Art. nr 30310

 

   Świadectwo ukończenia gimnazjum MENiS-I/23-w/2

Dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży z wyróżnieniem A4-2 str.

Art. nr 30311

 

   Świadectwo ukończenia gimnazjum MENiS-I/24/2

Dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w gimnazjum dla dzieci i młodzieży A4-2 str.

Art. nr 30312

 

   Świadectwo ukończenia gimnazjum MENiS-I/26/2

Dla słuchaczy gimnazjum dla dorosłych   A4-2 str.

Art. nr 30313

 

Świadectwo szkolne promocyjne zasadniczej szkoły zawodowej MENiS-I/32/2

Dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży   A4-2 str.

Art. nr 30314

 

Świadectwo szkolne promocyjne zasadniczej szkoły zawodowej MENiS-I/32-w/2

Dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży z wyróżnieniem   A4-2 str.

Art. nr 30315

 

Świadectwo szkolne promocyjne zasadniczej szkoły zawodowej MENiS-I/33/2

Dla uczniów oddziału przysposabiającego do pracy organizowanego w zasadniczej szkole zawodowej A4- 2 str.

Art. nr 30316

 

Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej MENiS-I/36/2

Dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży A4-2 str.

Art. nr 30317

Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej MENiS-I/36-w/2

Dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży z wyróżnieniem A4-2 str.

Art. nr 30318

Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej MENiS-I/37/2

Dla słuchaczy zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych   A4-2 str.

Art. nr 30319

 

Świadectwo szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego MENiS-I/46/2

Dla uczniów klas I i II liceum ogólnokształcącego dla młodzieży   A4-2str.

Art. nr 30320

 

Świadectwo szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego MENiS-I/46/2

Dla uczniów klas I i II liceum ogólnokształcącego dla młodzieży z wyróżnieniem  A4-2str.

Art. nr 30321

 

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego  MENiS-I/50/2

Dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży  A4-2 str.

Art. nr 30322

 

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego  MENiS-I/50-w/2

Dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży z wyróżnieniam  A4-2 str.

Art. nr 30323

 

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego  MENiS-I/51/2

Dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych  A4-2 str.

Art. nr 30324

 

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego  MENiS-I/52/2

Dla osób kończących liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych  A4-2 str.

Art. nr 30325

 

Świadectwo szkolne promocyjne liceum profilowanego MENiS-I/56/2

Dla uczniów klas I-III liceum profilowanego dla młodzieży   A4-2 str. 

Art. nr 30326

 

Świadectwo szkolne promocyjne liceum profilowanego MENiS-I/56-w/2

Dla uczniów klas I-III liceum profilowanego dla młodzieży z wyróżnieniem  A4-2 str. 

Art. nr 30327

 

Świadectwo ukończenia liceum profilowanego  MENiS-I/57/2

Dla uczniów liceum profilowanego dla młodzieży  A4-2 str,

Art. nr 30328

 

Świadectwo ukończenia liceum profilowanego  MENiS-I/57-w/2

Dla uczniów liceum profilowanego dla młodzieży z wyróżnieniem A4-2 str,

Art. nr 30329

 

Świadectwo ukończenia liceum profilowanego  MENiS-I/58/2

Dla słuchaczy liceum profilowanego dla dorosłych A4- 2 str.

Art. nr 30330

 

Świadectwo ukończenia liceum profilowanego  MENiS-I/59/2

Dla osób kończących liceum profilowanego na podstawie egzaminów eksternistycznych A4- 2 str.

Art. nr 30331

Świadectwo szkolne promocyjne technikum   MENiS-I/61/2

Dla uczniów technikum dla młodzieży  A4-a st.

Art. nr 30332

 

Świadectwo szkolne promocyjne technikum   MENiS-I/61-w/2

Dla uczniów technikum dla młodzieży z wyróżnieniem A4-a st.

Art. nr 30333

 

Świadectwo ukończenia technikum   MENiS-I/62/2

Dla uczniów technikum dla młodzieży A4-2 str.

Art. nr 30334

 

Świadectwo ukończenia technikum   MENiS-I/62-w/2

Dla uczniów technikum dla młodzieży z wyróżnieniem A4-2 str.

Art. nr 30335

 

Świadectwo ukończenia technikum   MENiS-I/63/2

Dla słuchaczy technikum dla dorosłych A4-2 str.

 Art. nr 30336

 

Świadectwo ukończenia technikum   MENiS-I/64/2

Dla osób kończących  technikum na podstawie egzaminów eksternistycznych A4-2 str.

   Art. nr 30337

 

Świadectwo szkolne promocyjne uzupełniającego liceum ogólnoklnoksz.MENiS-I/66/2

Dla uczniów klasy I uzupełniającego liceum ogólnokształcącego  A4- 2 str.

Art. nr 30338

 

Świadectwo szkolne promocyjne uzupełniającego liceum ogólnoklnoks.MENiS-I/66-w/2

Dla uczniów klasy I uzupełniającego liceum ogólnokształcącego z wyróżnieniem  A4- 2 s

Art. nr 30339

 

Świadectwo dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu dojrzałości MENiS-I/98/2

Dla absolwentów wszystkich typów średnich szkół ponadpodstawowych  umożliwiających przystąpienie do egzaminu dojrzałości  A4-2 str.

Art. nr 30340

 

Dyplom uzyskania tytułu zawodowego  MENiS-I/105/2

Dla osób uzyskujących tytuł zawodowy po zdaniu egzaminu z nauk zawodu albo przygotowania zawodowego, z wyjątkiem osób uzyskujących tytuł zawodowy pielęgniarki i położnej A4-1 str.

Art. nr 30341

Protokół egzaminu   MENiS-I/108/2

Protokół egzaminu dojrzałości 2xA4-4 str./szt.

Art. nr 30342

Protokół egzaminu   MENiS-II/157/2

Zbiór protokołów egzaminu dojrzałości 2xA4-3 str./szt.

Art. nr 30343

 

Protokół egzaminu   MENiS-II/153/2

 Protokół egzaminu z nauki zawodu albo przygotowania zawodowego, z wyjątkiem egzaminu z przygotowania zawodowego obejmującego wykonanie pracy dyplomowej   A4-2 str./sz

Art. nr 30344

 

Protokół egzaminu   MENiS-II/154/2

Protokół egzaminu z przygotowania zawodowego obejmującego wykonanie pracy dyplomowej  A4- str./sz

Art. nr 30345

 

Protokół egzaminu   MENiS-I/135/2

Protokół egzaminów eksternistycznych  2xA4-4 str.

Art. nr 30346

 

Arkusze ocen MENiS-I/110/2

Dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej  4xA4-8 str./szt.

Art. nr 30347

 

   Arkusze ocen MENiS-I/116/2

Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej    4xA4-8 str./szt.

Art. nr 30348

 

   Arkusze ocen MENiS-I/111/2

Dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy gimnazjum dla dorosłych prowadzonego w formie stacjonarnej   3xA4-6 str./szt.

Art. nr 303491

 

  Arkusze ocen MENiS-I/117/2

Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do gimnazjum    2xA4-4 str./szt.

Art. nr 30350

 

   Arkusze ocen MENiS-I/112/2

Dla uczniów liceum ogólnokształcącego i uzupełniającego liceum ogólnoksz. dla młodzieży oraz dla słuchaczy liceum ogólnoksz. i uzupełniającego liceum ogólnoksz. dla dorosłych prowadzone w formie stacjonarnej      3xA4-6 str./szt.

Art. nr 30351

 

   Arkusze ocen MENiS-I/113/2

Dla uczniów liceum profilowanego dla młodzieży i słuchaczy liceum profilowanego dla dorosłych prowadzonego w formie stacjonarnej    3xA4-5 str./szt.

Art. nr 30352

 

  Arkusze ocen MENiS-I/114/2

Dla uczniów technikum i technikum uzupełniającego dla młodzieży oraz słuchaczy technikum i technikum uzupełniającego dla dorosłych prowadzonych w formie stacjonarnej   4xA4-8 str./szt.

Art. nr 30353

 

  Arkusze ocen MENiS-I/115/2

Dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży i słuchaczy zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej   3xA4-6 str./szt.

Art. nr 30354

 

  Arkusze ocen MENiS-I/133/2

Dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej   3xA4-6 str./szt.

Art. nr 30355

 

  Arkusze ocen MENiS-I/168/2

Dla słuchaczy szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej 3xA4-4 str./szt.

Art. nr 30356

 

  Zbiór arkusze ocen MEN-II/163/2

Zbiór arkuszy ocen    A4-2 str./szt.

Art. nr 30357

 

  Indeksy   MENiS-II/170/2

Dla słuchaczy szkól dla dorosłych  A6/60 str.    oprawa twarda

Art. nr 30358

 

   Indeksy   MENiS-II/170/2

Dla słuchaczy szkól dla dorosłych  A6/60 str.     oprawa miękka

Art. nr 30359

 

   Indeksy   MENiS-II/171/2

Dla uczniów szkoły policealnej i pomaturalnej dla młodzieży   A6/65 str.   oprawa twarda

Art. nr 30360

 

  Indeksy   MENiS-II/171/2

Dla uczniów szkoły policealnej i pomaturalnej dla młodzieży   A6/65 str.   oprawa miękka

Art. nr 30361 

 

  Indeksy   MENiS-II/136/2

Dla osób kończ. szkołę na podstawie egz. eksternistycznych   A6/30str.   oprawa twarda

Art. nr 30362

 

  Indeksy   MENiS-II/136/2          

Dla osób kończ. szkołę na podstawie egz. eksternistycznych   A6/30str.    oprawa miękka

Art. nr 30363

 

  Legitymacja MENiS-II/180/2

Dla uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół z wyjątkiem osób niepełnosprawnych  A7

Art. nr 30364

 

   Legitymacja MENiS-II/182/2

Dla uczniów niepełnosprawnych   A7

Art. nr 30365

 

   Legitymacja MENiS-II/181/2

Dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli lub oddziałów przedsszkolnych w szkołach podstawowych   A7

Art. nr 30366

 

   Dziennik I/1

Dziennik zajęć przedszkola  ks.A4/58 k.

Art. nr 30367

 

  Dziennik I/2

Dziennik lekcyjny szkół podstawowych kl. I-III szkoły podstawowej  ks.A4/56 k.

Art. nr 30368

 

  Dziennik I/2a

Dziennik lekcyjny szkól ponadpodstawowych kl. I-III dla nauczania zintegrowanego (rozbudowane działy oceny)  ks.A4/72 k.

Art. nr 30369

 

  Dziennik I/3

Dziennik lekcyjny dla szkół podst. kl. IV-VI i ponadpodstawowych ks.A4/72 k.

Art. nr 30370

 

  Dziennik I/4

Dziennik lekcyjny dla szkół zawodowych  ks.A4/40 k.

Art. nr 30371

 

  Dziennik I/5

Dziennik zajęć wychowawczych- dla internatów, domów dziecka, pogotowi opiekuńczych, ognisk wychowawczych, ośrodków szkolno-wychowawczych, placówek leczniczo-wychowawczych, państwowych młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii      zt..A4/16 k.

Art. nr 30372

 

  Dziennik I/6

Dziennik zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla przedszkoli, szkół, grup (oddziałów -zespołów) kursów dla dorosłych oraz (placówek oświatowych dla dorosłych, zajęć kursu zawodowego, zajęć zespołów korekcyjno-wychowawczych, zajęć praktycznych uczniów prowadzonych poza terenem szkoły i zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego  zt..A4/16 k.

Art. nr 30373

 

   Dziennik I/7

 Dziennik zajęć szkoły zaocznej  zt.A4/30 k.

Art. nr 30374

 

  Dziennik I/8

Dziennik biblioteki szkolnej zt.A4/26 k.

Art. nr 30375

 

  Dziennik I/9

 Dziennik zajęć placówek wczasów letnich zt.A5/10 k.

Art. nr 30376

 

  Dziennik I/10

Dziennik pedagoga szkolnego (psychologa) - dla planowania i organizowania przez pedagoga pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w szkołach i innych placówkach oświat-wywchow. zt.A4/50k.

Art. nr 30377

 

  Dziennik I/11

Dziennik zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla szkół (przedszkoli) prowadzących zajęcia nie wpisywane do dziennika lekcyjnego  zt.A4/42 k.

Art. nr 30378

 

  Dziennik I/12

Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych- dla szkół (przedszkoli) prowadzących zespołowe zajęcia dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym  zt.A4/16 k.

Art. nr 30379

 

  Dziennik 

Dziennik internatu  A4

Art. nr 30380

 

   Dziennik 

 Dziennik indywid. zajęć rewalidacyjno-wychowawczych    A4

Art. nr 30381

 

   Dziennik 

 Dziennik zajęć zespołu korekcyjno-wychowawczego  A4

Art. nr 30382

 

   Księga I/14

 Księga ewidencji dzieci w wieku od 6 do 18 lat, szkół podstawowych i gimnazjów  ks. A4/40 k.

Art. nr 30383

 

   Księga I/15

 Księga uczniów dla wszystkich typów szkół  ks. A4/100 k.

Art. nr 30384

 

   Księga I/16

 Księga zastępstw ( EDU VII/6)  ks. A4/200 k.

Art. nr 30385

 

   Księga I/17

 Księga zarządzeń ks. A4/100 k.

Art. nr 30386

 

   Księga I/18

 Księga wydanych legitymacji szkolnych (EDU VII/4) ks. A4/100 k.

Art. nr 30387

 

   Księga I/19

 Księga wydanych zaświadczeń ks. A4/100 k.

Art. nr 30388

 

   Księga I/20

 Księga zatrudnionych nauczycieli (EDU VII/5)  ks. A4/100 k.

Art. nr 30389

 

   Druki biblioteczne B-123

Księga inwentarzowa księgozbioru z otworami ( zawiera wykaz jednostek ewidencyjnych) A4/100 k./szt.

Art. nr 30390

 

   Druki biblioteczne B-125

Protokół komisji w sprawie ubytków  A4/szt. 

Art. nr 30391

 

   Druki biblioteczne B-126

Rejestr ubytków  A4 8k/szt. 

Art. nr 30392

 

  Druki biblioteczne B-128

Rejestr przybytku  A4 8k/szt. 

Art. nr 30393

 

   Druki biblioteczne B-142

Karta katalogowa (gładka z otworem), nadaje się do drukarek komputerowych  op.100 szt.

Art. nr 30394

 

   Druki biblioteczne B-143

Karta katalogowa (jedna linia z otworem) op. 100 szt.

Art. nr 30395

 

   Druki biblioteczne B-144

Karta katalogowa (linie z otworem) op. 100 szt.

Art. nr 30396

 

  Druki biblioteczne B-145

Karta katalogowa (linie, otwór, tom, rocznik) op. 100 szt.

Art. nr 30397

 

  Druki biblioteczne B-161

Arkusz kontroli, załącznik do protokołu skontrum  A4/szt.

Art. nr 30398

 

  Druki biblioteczne B-162

Załącznik do protokołu komisji w sprawie ubytków  A4/szt.

Art. nr 30399

 

  Druki biblioteczne B-163

Zestawienie zinwentaryzowanych jednostek ewidencyjnych  op.100 szt.

Art. nr 30400

 

  Druki biblioteczne B-164

Zestawienie ubytków  op. 100 szt.

Art. nr 30401

 

  Druki biblioteczne B-165

Protokół  ubytków  op. 100 szt.

Art. nr 30402

 

  Druki biblioteczne B-170

Karta książki   op. 100 szt.

Art. nr 303403

 

  Druki biblioteczne B-171

Karta czytelnika  op. 100 szt.

Art. nr 30404

 

  Druki biblioteczne B-172

Kieszonka 80x125  op. 100 szt.

Art. nr 303405

 

   Druki biblioteczne B-173

Upomnienie  op. 100 szt.

Art. nr 30406

 

   Druki biblioteczne B-176

Dziennik biblioteki publicznej A4 20 k./ szt.

Art. nr 30407

 

   Druki biblioteczne B-181

karta rewersu op. 100 szt.

Art. nr 30408

 

  Druki biblioteczne B-188

termin zwrotu  op. 100 szt.

Art. nr 30409

 

   Druki biblioteczne B-192

Karta zapisu  op. 100 szt.