metalowe szafki szkolne i przedszkolne

Art. nr 24119

  

Historia sztuki  Plansze  

 

Zestaw 12 plansz, plansze z opisem epok,

wymiary :100x70 cm

1.Sztuka starożytna

2. Sztuka romańska

3.Sztuka gotyku

4.Sztuka renesansu

5.Sztuka baroku

6.Klasycyzm- sztuka XIX wieku

7.Romantyzm- sztuka XIX wieku

8.Realizm- sztuka XIX wieku

9.Impresjonizm- sztuka XIX wieku

10.Formizm i ekspresjonizm-sztuka XX wieku

12.Okres między wojenny- sztuka XX wieku

Art. nr 24120

                   

  

Sztuka polska  Plansze  

Zestaw 11 plansz, plansze z opisem epok,

wymiary :100x70 cm

1.Skarby kultury polskiej

2.Średniowiecze- sztuka polska

3.Renesans- sztuka polska

4.Barok- sztuka polska

5.Klasycyzm- malarstwo polski

6.Romantyzm- malarstwo polskie

7.Historyzm- malarstwo polskie

8.Realizm- malarstwo polskie

9. Impresjonizm- malarstwo polskie

10.Młoda polska- malarstwo polskie

11.Międzywojenne- koloryzm, formizm, konstruktywizm- malarstwo polski